Understöd för examensarbeten

 

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän. Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän.

Understöd för examensarbeten kan sökas av studeranden vid skogliga läroanstalter. I första hand understöds examensarbeten med anknytning till föreningens syften.

Till ansökan bifogas utlåtande av studiehandledaren och understödet utbetalas i efterskott när examensarbetet har godkänts. 

Observera!
  • ansökan ska lämnas in i början av arbetet
  • ämnet i examensarbetet bör ha koppling till föreningens verksamhet

Ta kontakt med Föreningen för Skogskultur för närmare information om ansökningsförfarandet.