Styrelsen

Ordförande Tomas Landers, tfn 050 350 0760
tomas.landers@skogssallskapet.fi

Viceordförande Robert Lindqvist, tfn 0400 269 879
robert.lindqvist@upm.com

Sekreterare Inge-Maj Boström, tfn 046 536 5400
foreningen.for.skogskultur@gmail.com 

Medlem Barbara Alm, tfn 040 725 8090
morby.gard@gmail.com

Medlem Robert Lindholm, tfn 040 509 5934
tr.lindholm@gmail.com

Medlem Siv Vesterlund-Karlsson, tfn 045 197 2696
siv.vesterlund.karlsson@gmail.com

Suppleant Sune Haga, tfn 050 460 4778
ssghaga@gmail.com

Suppleant Martin Sjölind, tfn 050 581 1763
martin.sjolind@skogscentralen.fi

Suppleant Danne Mattsson, tfn 050 541 2556
danne.mattsson@upm.fi

Suppleant Kåre Pihlström, tfn 044 511 6306
kare.pihlstrom@forestal.fi

Kassaförvaltare Magnus Grönholm, tfn 09 211 442
magnus.gronholm@kolumbus.fi 

 

Föreningen för Skogskulturs stadgar (pdf, 90 kb)