Stipendier

Stipendier till forststuderande
Stipendier utdelas åt studerande vid skogliga läroanstalter, universitet, yrkeshögskolor och yrkesinstitut. Stipendierna utdelas på förslag av lärarna och utdelas vid dimensionstillfällena. Stipendieansökningar av studeranden behandlas inte.

Årets 4H-skogsbrukare
På förslag av Finlands svenska 4H ges stipendie åt "Årets 4H-skogsbrukare" i Nyland-Åboland, Österbotten och på Åland.

Resestipendie till skogsfackmän
Skogsfackmän kan ansöka om resestipendie för studieresa med skogsbruk som tema. Till ansökan bifogas reseplan och -budget. Föreningen emotser en reseskildring efter utförd resa. Stipendiets storlek är ca 100-200 €.

Ta kontakt med Föreningen för Skogskultur  för närmare information om ansökningsförfarandet.