Föreningen för Skogskultur r.f.

Föreningen för Skogskultur jobbar för att på alla sätt främja det finlandssvenska skogsbruket. Tyngdpunkten ligger på att sprida information till barn, unga, skogsägare och skogsfackmän.

Skogskulturs främsta verksamhet är att ge ut tidningen Skogsbruket samt bevilja reseunderstöd till grundskolor som gör skogsutfärder. Vi beviljar också olika stöd och stipendier för 4H, studerande och skogsfackmän, se Ansökningar.

Bli medlem!

Om du vill ansöka om medlemskap eller vill ha närmare information om föreningen, ta kontakt med oss:

Föreningen för Skogskultur r.f.
Genvägen 8
10650 EKENÄS

Tfn: 040 547 9075

e-post: klaus.yrjonen@nctraining.fi