Redaktionen

SKOGSBRUKET
Oy Nordinfo Ab
Lillviksvägen 6
02360 ESBO

skogsbruket@nordinfo.fi

Chefredaktör Tomas Landers
tfn 050 350 0760 tomas.landers@skogssallskapet.fi

Redaktionschef  Åsa Nyman
tfn 0500 364 201 asa.nyman@nordinfo.fi

Redaktionssekreterare  Peter Nordling
tfn 050 559 5778 peter.nordling@nordinfo.fi