Prenumerationspriser 2017 och 2018

I Finland och Sverige:

 
Helårsprenumeration 75 euro (inkl. moms 10 %)
Halvårsprenumeration 46 euro (inkl. moms 10 %)
På Åland:  
Helårsprenumeration 69 euro (moms 0 %)
Halvårsprenumeration 42 euro (moms 0 %)
Utrikes, EU länder:  
Helårsprenumeration 89 euro (inkl. moms 10 %)
Halvårsprenumeration 55 euro (inkl. moms 10 %)
Utrikes, övriga  länder:  
Helårsprenumeration 81 euro (moms 0 %)
Halvårsprenumeration 51  euro (moms 0 %)

Prenumerationsavgiften är avdragsgill i skogsbeskattningen.

>> Prenumerera här