Nyhetsbrev

Röjning är lättare med rätt teknik

Det är fredag morgon tidigt i september. Ett gäng herrar har samlats i en verkstad i Tjöck utanför Kristinestad för att få teoretisk undervisning i hur man använder sin röjsåg. Undervisningen ingår i en tvådagarskurs i skogsröjning som ordnats i samarbete mellan Yrkesakademin, Skogscentralen och Skogsägarna i Österbotten, med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Älgjakt med förnuft

För mycket älg eller för lite älg, det är frågan. I början av 1900-talet var älgen nästan utrotad och i slutet av 1970-talet översvämmades landets södra delar av djuren.

Ny förordning om viltskador välkomnas av alla

I våras ändrades förordningen om viltskador. En efterlängtad ändring som innebär att det igen är lättare för markägare att få ersättning. Själva fältutvärderingen har också förenklats, säger skogsrådgivare Linda Haka, som är nöjd med den nya lagen.

Svårare att få stöd för viltskog

Vissa skogar har man därför att de ger något annat än virkesintäkter. Många skogsägare njuter av att kunna erbjuda husrum åt ett artrikt djurliv.