Nyhetsbrev

Plantskogen svarar som man ropar

I en välskött plantskog växer träden sig kraftiga och står emot väder och vind. Uppfattningarna går i sär bland olika experter om hur många röjningar som behövs och när man ska sätta in åtgärderna, men det viktiga är att åtminstone en rejäl röjning blir gjord.

Lönsamhet och traditioner styr intresset för gödsling

Gödsling ökar skogens produktivitet och anses, om den utförs vid rätt tidpunkt och under rätta förhållanden, vara en lönsam investering. Bäst avkastning ger gödsling av skog som närmar sig slutavverkning.

Markägarens ansvar betonas om flygekorren dyker upp

Flygekorrar kan innebära begränsningar i skogsbruket. Men många markägare är omedvetna om att de kan ha djuren – som är skyddade i lag – i skogen. Efter en lagändring i fjol betonas markägarens ansvar.

Kortare tidsfrist för vård av ungskog

Nu kan man igen ansöka om Kemera-stöd för vård av ungskog. Nytt är att arbetena ska slutföras i snabbare takt och att tilläggstid inte beviljas.