Nyhetsbrev

Tävling:

Årets entreprenör i Svenskfinland

Föreningen för Skogskulturs styrelse har tagit initiativ till en tävling där Skogsbrukets läsare, både skogsägare och fackmän kan komma med förslag till årets skogsmaskinentreprenör eller -chaufför.

Skogens förädlingsvärde ökar

Kompositer, nanocellulosa, textilfibrer, mediciner. Listan på vad man kan göra av trä är lång och produkterna är tekniskt avancerade. Den är också viktig för skogsägarnas framtid eftersom de nya produkterna kan säkerställa virkesbehovet i framtiden.

Rotförsäljning är behändig

Rotförsäljning är det enklaste avverkningsalternativet för en skogsägare, då virkesuppköparen betalar för virket på förhand och sköter om hela avverkningsprocessen. Det finns ändå aspekter som skogsägaren bör tänka på in-nan avtalet görs upp.

Tiden för röjning är nu

Röjning kan i princip utföras under hela året, men den optimala tidpunkten är i mitten av juni och under hela juli.