Kontaktuppgifter

Föreningen för Skogskultur r.f. 
C/O Inge-Maj Boström
Skogsstigen 4
10210 INGÅ

Tfn: 046 536 5400

e-post: foreningen.for.skogskultur@gmail.com