Föreningen för Skogskultur rf 100 år

Föreningen för Skogskultur har fyllt 100 år under år 2010. Sekeljubiléet har under året firats och uppmärksammats på många sätt.

SKOGSBRUKETS VINTERDAGAR
Premierade blev hedersledamöterna Peter Tigerstedt, Kim von Weissenberg, Kari Mielikäinen, Håkan Fagerström och Kåre Pihlström. Rolf Wickström tilldelades informationspriset.
PLANTERINGEN I FISKARS
Kåre Pihlström
PLANTERINGEN I FISKARS
Barbara Alm och Margaretha Gripenberg
PLANTERINGEN I FISKARS
Gustaf Gripenberg
PLANTERINGEN I FISKARS
Planterare
PLANTERINGEN I FISKARS
Annikka Selander, Johnny Sved och Barbara Alm
KRISTIANSLUND
Föreningens ordförande Kåre Pihlström och Raseborgs styrelseordförande Ulf Heimberg.
PLANTERINGEN I KARLEBY
Greger Erikslund håller ordergivning.
PLANTERINGEN i KARLEBY
Karleby stadsdirektör Antti Isotalus (t.v.) planterar första plantan.
SOMMAREXKURSIONEN
SOMMAREXKURSIONEN SOMMAREXKURSIONEN
SOMMAREXKURSIONEN UPPVAKTNING PÅ SANDUDD
Lars Numelin och Kåre Pihlström vid Carl Numelins grav.
UPPVAKTNING PÅ SANDUDD
Kåre Pihlström och Lars Simell vid K H Renlunds grav
UPPVAKTNING PÅ SANDUDD
I uppvaktningen deltog Guy Karlsson, Finn Sumelius, Roger Turku, Lars Numelin, Lars Simell och Kåre Pihlström.
JUBILEUMSLUNCH
Aarne Reunala blir hedersledamot.
JUBILEUMSLUNCH
Anders Portin tilldelas föreningens hederstecken i guld.
JUBILEUMSLUNCHEN JUBILEUMSLUNCHEN