Informationspriset

Föreningen vill genom sitt informationspris befrämja spridningen av skoglig information i svenska Finland.

Informationspriset tilldelas en person som visat ett genuint intresse för skogliga frågor och förtjänstfullt under många år aktivt spridit och förmedlat skoglig information.

Vet du någon som är värd informationspriset? Tipsa Föreningen för Skogskultur.

Beviljade informationspris

2014
Greger Erikslund och Roger Turku

2012
Tomas Lundström och Pernilla Kvist, Vasa

2010
Rolf Wickström, Sibbo

2009
Per Lundström, Pargas

2008
Björn Stenmark, Jakobstad

2005
Kjell-Erik Lall, Vasa 

2001
Bertel Widjeskog, Jakobstad

1999
Stig Nordman, Fiskars

1997
Lars-Erik Aschan, Ekenäs

1995
Thina Wikström, Ekenäs

1994
Ralf Böling, Korsnäs

1993
Carl-Johan Jansson, Ekenäs

1992
Ray Holmlund, Sund, Åland

1991
Jan-Einar Nybom, Borgå

1990
Inger Blomqvist, Esbo

1989
Måns Åkerblom, Karleby

1988
Tryggve Phil, Liljendal

1998
Jan-Olof Granvik, Ekenäs

1987
Heimer Furu, Terjärv