Heders- och förtjänsttecken

Skogskulturs hederstecken i guld
tilldelas personer som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet gagnat privatskogshushållningen.

Skogskulturs hederstecken i silver
tilldelas efter särskild prövning enskild skogsägare som på ett föredömligt sätt skött sitt skogsbruk. Hederstecknet kan ytterligen ges åt direktions- eller styrelsemedlem i privatskogsbrukets organisationer eller t.ex. entreprenör.

Skogskulturs förtjänsttecken
tilldelas, oberoende av utbildning, främst åt anställda inom privatskogsbrukets organisationer för stora fackliga meriter. Förtjänsttecknet kan även efter prövning tilldelas skogsarbetare, entreprenör eller annan förtjänt person.

Skogskulturs skogsarbetsmärke
tilldelas väl meriterad skogsarbetare, skogsmaskinsförare eller entreprenör som redan en längre tid utövat sitt yrke och utfört ett kvalitativt gott arbete. Härvid beaktas att ifrågavarande person självständigt kunnat utföra skogsvårdande arbeten. I allmänhet beaktas en 20-årig verksamhet i branschen som minimifordran, men förtjänsttecknet kan även ges åt person som utmärkt sig vid mästerskapstävlingar i avverkning eller på grund av andra liknande förtjänster.

Skogskulturs skogliga minnesmedalj
tilldelas person efter 25-års verksamhet som ordinarie direktions- eller styrelsemedlem eller tjänsteman i privatskogsbrukets organisationer.

Förslag till utdelning av hederstecken riktas till Föreningen för Skogskultur r.f..
Priset på ovanstående märken är 180 € (inkl. moms).

Ansökningsblankett

Lämplig som gåva på bemärkelsedag
Föreningen för Skogskultur r.f. tillhandahåller också relaskop i silver, lämplig som gåva.
Relaskopet har teleskopskaft av stål, pris 55 € (inkl. moms). Gåvan levereras i fodrad
ask.