Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 2-2015:

• Ilskna markägare i Österbotten
• Svårt planera avverkningar
• Skogsindustrin på bättre bog
• Slarv ger sämre avkastning
• Lönsamt skogsbruk i siffror
• Fullt av fina skogar
• Ägarens fria val
• Felaktig gallring kan ge negativ effekt
• Skogen finns på EU-agendan i Bryssel
• Sköt skogen via mobilen
• Tallvedsnematoden smyger sig in
• Sämre vinst om gallringen sker sent
• Stora naturskyddsområden i Finland
• Skogen finns på EU-agendan i Bryssel
• Själv är bästa dräng
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Industrins beslut påverkar mindre hamnar
• Nävern är fortfarande nyttig
• Köp och sälj