Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nesenta.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 5–2019:

• Kolbindning kräver vatten - Klimatsmart skogsbruk
• Skogsstudier lockar 
• Lovan försök kring tallsådd
• Skogsägarskolan, del 4
• FSC-kraven passar Kristian Holmstöm
• Tallens gråbarrsjuka slår till i augusti

 

 

 

 

Prenumerera på tidningens nyhetsbrev.

 

Ansökan om medlemskap

Föreningen för Skogskulturs uppgift är att främja skogsbruket i Svenskfinland. Till verksamheten hör bland annat att ge ut tidskriften Skogsbruket, möjliggöra skogliga exkursioner och evenemang samt bevilja reseunderstöd till finlandssvenska grundskolor för skogliga utfärder. Föreningen delar också ut pris och stipendier.

Skogskultur:

  • Ger ut tidskriften Skogsbruket
  • Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok som föreningen lät översätta och trycka
  • Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs sommarexkursion
  • Beviljar reseunderstöd till skolklasser
  • Understöder examensprojekt
  • Premierar skogsägare, skogsfackmän, studerande och aktiva unga

Medlemsavgiften är 15 € per år.

Som medlem i Föreningen för Skogskultur r.f. får du ett medlemsbrev med aktuell information en gång per år och du har möjlighet att hyra den rätt enkla stugan som finns på den natursköna Gloholmen i Raseborg.

Kontakta:

foreningen.for.skogskultur@gmail.com

eller

Föreningen för Skogskultur r.f.
C/O Inge-Maj Boström
Skogsstigen 4
10210 INGÅ