Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 9–2015:

• Kemerastödet för slyröjning intresserar
• Regnet gynnar trädens tillväxt men försvårar skogsarbetet
• Svag efterfrågan på energived
• Certifieringen i ropet
• Skakigt på virkesmarknaden
• Alla vill inte delta i virkeshandeln på nätet
• Baltikum lockar skogsinvesterare
• Gödsla skogen rätt
• Id-spårande hundar tränar i skogen
• Glada Kockens älg- och kantarellrecept
• Erik Selenius, skogen har varit hans liv
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• På Storfinnhova Gård kan man sova i trädkoja