Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 11–2016:

• Små kast i virkeshandeln
• Skogen vaccineras med stubbehandling
• Skogsägarnas röst i Bryssel
• Avdrag väcker blandade känslor
• Samfälld skog växer både på bredden och höjden