Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 4-2015:

• Skärpt skydd för Naturaområden
• Blanda aska i gruset
• Vägbygge är träbygge
• Brunte bryter ny terräng
• Nu ska plantorna i jorden
• Från frysen till skogen
• Virket räcker till
• De brinner för kolartraditionen
• Framgångsrik förnyelse
• Svampen som dödar slyet
• Hejda rotrötan
• Dopning ger bättre granblomning
• Skogsbrukare via gedigen utbildning
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Fiber är framtiden
• Knotig tall blev nästan 800 år
• Köp och sälj