Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 8–2016:

• Hur ska Kemera-stödet se ut i framtiden?
• Myrmarksskyddet går långsamt
• På Alholmens såg tillvaratas allt
• När det är torrt övervakas skogarna med flyg
• Tjärdalen brinner vart tionde år   i Purmo
• Skogen - ett långsiktigt placeringsobjekt
• Jaktarrende betalas ofta med kött
• Så tall på hösten?
• Kolumnen: Hans Högberg
• Kannus forskningsstation flyttar nästa år
• Liten flisentreprenör, stor flexibilitet
• Han valde att göra skogen samfälld
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Trädslagens egenskaper: Rönn
• Så såg det ut i Skogsbruket 1961