Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 8–2015:

• Barkborren på frammarsch
• Piska och morot i regeringsprogrammet
• Väganvändare bör reparera skador
• Dikena hör till vägområdet
• Mobilappar kompletterar nättjänster
• Rensa inte dikena i onödan
• Odla blandskog och stimulera tillväxten
• Viltåkrar avleder älg och hjort
• Röd barrträdskräfta sprider sig
• Scouterna trivs i skogen
• Skogen sysselsätter både henne och honom
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Svampodling i skogen kan ge pengar
• Skogens flytande guld