Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 9–2016:

• Finlands skogsdatabas - vem kräver egentligen full insyn?
• Ändringar i Nylands landskapsplan
• Skogsbranschen på väg uppåt igen
• Trävaruindustrin organiserade sig
• Stockhusbyggandet ökar
• Finländska sågvaror populära i Kina
• Klentimmer, ett bortglömt sortiment
• Brandkåren sågar flitigt
• Åländska jättetujor växer och frodas
• Kolumnen: Anders Portin
• Arboristen ser individerna
• Glada Kocken och höstens läckerheter
• Åländsk skogsägare exeperimenterar
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Trädslagens egenskaper: Asp
• Så såg det ut i Skogsbruket 1966