Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nesenta.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 2–2017:

• Stort tjänsteutbud, många olika aktörer i skogen
• Arboristens vårtips
• Också träden har en dygnsrytm, Luke forskar
• Tjädern behöver en varierande miljö
• Vedeldning passar i glesbygden
• Samarbete mellan generationerna

 

 

 

Prenumerera på tidningens nyhetsbrev.