Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nesenta.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 4–2017:

• Storbonde ny jord- och skogsbruksminister
• Plantskogsvården lägger grunden
• Gödsling kan ge bättre tillväxt
• Flygekorren behöver inte vara ett hinder
• Kalhyggesfritt skogsbruk blir vanligare
• Svårtolkad väglag förnyas

 

 

 

 

Prenumerera på tidningens nyhetsbrev.