Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen SKOGSBRUKETS hemsida!
Läs mer om tidningen genom att klicka på rubrikerna i rutan till vänster.

Prenumeranter kan beställa sina loginuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, via e-post till skogsbruket@nordinfo.fi. Uppge namn och kundnummer när du beställer loginuppgifterna. Kundnumret finns på fakturan.

I SKOGSBRUKET 11–2015:

• PEFC-certifieringen omorganiserades
• Vem ska skydda flygekorren?
• Ny kraft på ministeriepost
• Många möjligheter med motorsågen
• Skogsfärdighetstävling i Kimito
• Vildsvinen är här för att stanna
• Skogshönsfåglarna kräver markvegetation
• Kontinuerlig förnyelse möjligt, men passar inte överallt
• Växthus värms med flis
• Skogsmaskinstillverkare i Kronoby satsar på export
• Glada Kocken i höstskogen
• Mångsysslande skogsägare i Åbolands skärgård
• Virkesmarknadsöversikt
• Virkesprisstatistik
• Varma vintrar skadar skogsbilvägen
• Gungstolen i nytappning